Meter Front End: interface voor slimme meter

interview-klant-stedin

De slimme elektriciteitsmeter geeft dagelijks zijn data door aan de netbeheerder. Technolution heeft voor netbeheerder Stedin het Meter Front End (MFE) ontworpen. Het MFE bestrijkt de volledige ICT-keten in het domein van de netbeheerder: van de P3-poort op de slimme meter tot de P4-koppeling naar de energieleverancier.

EU eist slimme meter

Europa eist een overgang naar slimme meters, om consumenten beter inzicht in hun energieverbruik te geven. In 2020 moeten alle Nederlandse aansluitingen een slimme meter hebben. Stedin verzorgt twee miljoen aansluitingen waarvan begin 2016 een kwart reeds over een slimme meter beschikte. Ongeveer 70% van de huishoudens heeft ook een gasaansluiting, waarvoor eveneens een slimme meter komt.

Wat doet de slimme elektriciteitsmeter?

Een slimme gasmeter geeft elk uur zijn stand door aan de elektriciteitsmeter. De slimme elektriciteitsmeter slaat elk kwartier zijn meterstand op, waarna eenmaal per dag de standen doorgegeven worden aan de netbeheerder via de P3-poort. Deze poort legt via GPRS een dataverbinding met de database van de netbeheerder. Dit is een beveiligde verbinding, waarbij de meter eerst wordt geïdentificeerd en geauthentiseerd, voordat de gegevens aan de database worden aangeleverd.

Dit alles gebeurt alleen als de consument nadrukkelijke toestemming heeft verleend. Daarvoor in ruil krijgt de consument via een app of website gedetailleerd inzicht in zijn gebruik. Het doel is dat hij met deze informatie gaat besparen en zijn verbruik gaat verschuiven naar een gunstiger tijdstip.

Technische uitdaging

Het opzetten van een systeem dat op termijn twee miljoen meters gaat uitlezen met een zeer hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid, dat is geen sinecure. De eerste slimme meters dateren al van 2006. Sindsdien zijn er al een aantal verschillende versies van de meter verschenen, waarin de hardware op details verschilt. Maar ook de software kent meerdere versies, bijvoorbeeld vanwege veranderde regelgeving voor privacy en security.

Nauwe samenwerking met de klant

Onze kennis van slimme meters is organisch gegroeid. Vanaf de komst van de eerste slimme meters werken wij voor netbeheerders en energieleveranciers. Op die basis bouwen wij nog steeds voort, met kennis van de techniek, het domein en de business. Wij zien nog steeds extra mogelijkheden en toepassingen voor dit MFE, vooral waar het gaat om dataverwerking en analyse.

Contact:

Gerelateerde items

Met één meetinstrument je energieverbruik analyseren

Lees verder

Publicatie

Nieuwe mogelijkheden met moderne cloudtechnologie

Lees verder

Publicatie