Slimme aansluiting op de energiebeurs

duurzameenergie-escos

De groei van duurzame energie leidt tot schommelingen in aanbod en prijs van uur tot uur. De zware industrie en de consumentenmarkt krijgen steeds meer hulpmiddelen in handen om hun energieverbruik te sturen en te verschuiven. Maar het middensegment van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB), goed voor 45% van het elektriciteitsgebruik in Nederland, valt tussen wal en schip. De techniek die Technolution ontwikkelde voor subsidieproject SmartCoVa maakt het mogelijk om ook het MKB aan te sluiten op de energiebeurs.

Elektriciteitscentrales die op fossiele energiebronnen draaien, kunnen hun productie aanpassen aan de vraag. Duurzame elektriciteit uit zon of wind is een stuk lastiger te sturen. Een gevolg hiervan is dat er grotere prijsverschillen ontstaan onder invloed van dynamische factoren zoals het weer. Flexibiliteit in energiegebruik gaat dus meer waard worden. Elke gebruiker van energie kan hierop anticiperen door energie te besparen, het gebruik te verschuiven, of energie op te slaan.

Techniek voor schakelen op APX-signalen

De meeste MKB’ers betalen echter gewoon nog een vaste prijs voor hun energie. Voor hen is de dagelijkse handel in energie op de energiebeurs APX te complex. SmartCoVa neemt hen de organisatie en techniek uit handen. Er wordt een koppeling gelegd tussen de gebouwinstallaties en het energienet, zodat ze kunnen schakelen op APX-signalen. Technolution ontwikkelde algoritmes die het energieverbruik kan voorspellen en regelen. En ondernemers (energy service companies, ESCo’s) worden in staat gesteld om te handelen op de APX. Juist door dit voor een grote groep te doen, geeft SmartCoVa deze groep spreekkracht.

Besparen door verschuiving van elektriciteitsverbruik

Zo kan dus ook het MKB energieverbruik verschuiven naar een economisch gunstig moment. Bij een energieoverschot koop je goedkoop in en zet je koeling of verwarming een tandje bij of laat je alle elektrische auto’s maximaal laden. Om op momenten van energieschaarste, wanneer de stroom duur is, zoveel mogelijk apparatuur uit te schakelen.

De waarde van flexibel energiegebruik getest

Maar hoe verdeel je de kosten en de baten? En hoe bekostig je de eerste investeringen, bijvoorbeeld om een standaardkoppeling voor gebouwinstallaties te ontwikkelen? In de zoektocht naar antwoorden zette Technolution zijn eigen pand in als testobject. Zo ontdekken we vanzelf waar we tegenaan lopen, technisch en organisatorisch. En wat het oplevert aan besparingen.

SMARTCOVA is een samenwerkingsverband van een zestal leidende spelers in energie en vastgoed: Technolution, netbeheerder Alliander, energieleverancier Delta, EXE, TNO en installatiebedrijf Van Dorp Energie.

Contact:

Gerelateerde items

'Smart storage' van duurzame energie

Lees verder

Project

Met één meetinstrument je energieverbruik analyseren

Lees verder

Publicatie

De wereld als sensor - Koppelaar van ‘big data’

Lees verder

Publicatie