Slimme energie voor het MKB

duurzameenergie-escos

De groei van duurzame energie leidt tot schommelingen in aanbod en prijs. De zware industrie en de consumentenmarkt krijgen steeds meer hulpmiddelen in handen om hun energieverbruik te sturen en te verschuiven. Maar het middensegment van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB), goed voor 45% van het elektriciteitsgebruik in Nederland, valt tussen wal en schip. Het subsidieproject SmartCoVa springt in dit gat.

Variatie in aanbod en prijs

Elektriciteitscentrales die op fossiele energiebronnen draaien kunnen hun productie aanpassen aan de vraag. Duurzame elektriciteit uit zon of wind is een stuk lastiger te sturen. Een gevolg hiervan is dat er grotere prijsverschillen zullen ontstaan onder invloed van dynamische factoren zoals het weer.

Flexibiliteit in energiegebruik gaat dus meer waard worden. Elke gebruiker van energie kan hierop anticiperen door energie te besparen, het gebruik te verschuiven, of energie op te slaan. SmartCoVa is de oplossing die dit mogelijk maakt door commercieel vastgoed in te zetten om zo de gebruiker besparingen te bieden via flexibiliteit.

SmartCoVa ontzorgt en verenigt

De meeste MKB’ers betalen gewoon een vaste prijs voor hun energie. Voor hen is de dagelijkse handel in energie op de energiebeurs APX te complex. SmartCoVa neemt hen de organisatie en techniek uit handen. Er wordt een koppeling gelegd tussen de gebouwinstallaties en het energienet, zodat ze kunnen schakelen op APX-signalen. We maken algoritmes die energieverbruik voorspellen en regelen. En ondernemers (energy service companies, ESCo’s) worden in staat gesteld om te handelen op de APX. Juist door dit voor een grote groep te doen geeft SmartCoVa deze groep spreekkracht.

Verschuiving

SmartCoVa helpt bedrijven dus hun energieverbruik te verschuiven naar een economisch gunstig moment. Bij een energieoverschot koop je goedkoop in en zet je koeling of verwarming een tandje bij of laat je alle elektrische auto’s maximaal laden. Om op momenten van energieschaarste, wanneer de stroom duur is, zoveel mogelijk apparatuur uit te schakelen.

Wat is zo’n verschoven kWh waard?

Maar hoe verdeel je de kosten en de baten? En hoe bekostig je de eerste investeringen, bijvoorbeeld om een standaardkoppeling voor gebouwinstallaties te ontwikkelen? In de zoektocht naar antwoorden zet Technolution zijn eigen pand in als testobject. We bouwen zelf een interface om ons pand te kunnen koppelen aan de APX. We innoveren door het gewoon te doen. Zo ontdekken we vanzelf waar we tegenaan lopen, technisch en organisatorisch. En wat het oplevert aan besparingen.

SMARTCOVA is een samenwerkingsverband van een zestal leidende spelers in energie en vastgoed: Technolution, netbeheerder Alliander, energieleverancier Delta, EXE, TNO en installatiebedrijf Van Dorp Energie.

Contact:

wilbert-prinssen
  • Wilbert Prinssen
  • ✆ +31 (0)182 59 40 00
    Contact

Gerelateerde items

'Smart storage' van duurzame energie

Lees verder

Project

Met één meetinstrument je energieverbruik analyseren

Lees verder

Publicatie

De wereld als sensor - Koppelaar van ‘big data’

Lees verder

Publicatie