Minder vertraging bij brugopening

brug-uitsnede-website-1000x350

Het Brug Management Systeem (BMS) adviseert brug- en sluiswachters. Het combineert informatie uit verschillende bronnen om brugopeningen optimaal in te plannen. Brugopeningen worden afgestemd op weg- en waterverkeer, waardoor het aantal voertuigverliesuren aanzienlijk daalt. Dankzij samenwerking tussen vele partijen is de informatie in het BMS altijd up-to-date.

Advies voor brugopeningen

Het BMS, waarvan de huidige versie volledig door Technolution is ontwikkeld, geeft adviezen over welke momenten voor schepen en wegverkeer het beste zijn om de brug (of sluis) te bedienen. Gekeken wordt naar de prioriteiten van het vervoer. In de spits krijgt het wegverkeer meer prioriteit, buiten de spits juist de vaarwegen. Een naderende ambulance of een andere hulpdienst met spoed heeft altijd de hoogste prioriteit. In zo’n geval wordt een dwingend advies afgegeven om de brug niet te bedienen, zodat de hulpdienst ongehinderd de brug kan passeren. In de overige gevallen is het aan de brugwachter om het advies wel of niet op te volgen. Via het prioriteitenmodel kan de gebruiker zelf bepalen wie wanneer voorrang krijgt.

Meerwaarde door samenwerking

De grote kracht van het BMS is dat het is verbonden met een groot aantal leverende en afnemende systemen. Doordat alle betrokken partijen het BMS en de verbonden systemen up-to-date houden met de laatste gegevens, kan het BMS altijd adviseren op basis van de laatste informatie. Denk aan de dienstregeling van schippers, alarmeringen van hulpdiensten, berichten aan de scheepvaart en de posities van bussen. Al deze partijen en systemen – en er zijn er nog meer – werken samen om het BMS tot een succes te maken.

Ondersteunende functionaliteiten

Naast het advies biedt het systeem een reeks functionaliteiten ter ondersteuning van de brug- en sluiswachters. Zo worden de passages van schepen en hun vaarrichting geregistreerd in het BMS, waardoor brug- en sluiswachters van volgende objecten in het traject deze informatie ook zien. Daarnaast kunnen stremmingen en opmerkingen worden vastgelegd en schouwcontroles worden ingevuld. Zo is direct zichtbaar wat er bij verschillende objecten tijdens de dienst is gebeurd. Verder voorziet het systeem de brug- en sluiswachter van informatie over de weerssituatie, posities en verwachte aankomsttijden van schepen en werkzaamheden aan de vaarwegen rondom de brug.

Efficiënt bundelen met andere systemen

Op momenten dat het wegverkeer prioriteit heeft, kan de wachttijd voor de scheepvaart oplopen. Daar staat tegenover dat schepen een ‘blauwe golf’ kunnen krijgen van openstaande bruggen op hun route. Dit zorgt ervoor dat de bruggen op een vaarroute aansluitend opengaan, zodat schepen kunnen doorvaren.

Het BMS levert via het BGV (Blauwe Golf Verbindend) ook informatie voor andere systemen: waar en wanneer de bruggen openstaan. Andere diensten gebruiken dat als input. Bijvoorbeeld verkeerscentrales met MobiMaestro, die op DRIP’s het wegverkeer informeren over een geplande brugopening en een optionele snellere route. Of een website of app voor schippers waarin alle geplande openingen worden getoond.

Contact:

Gerelateerde items

Brugmanagementsysteem succesvol ingevoerd

Lees verder

Nieuws

DVM-Exchange 2.0 - Open standaard gaat verder

Lees verder

Publicatie

Nieuwe camerabesturing voor Beneluxtunnel

Lees verder

Project