Schepen op koers met trajectplanner

scheepvaart-binnenvaart

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe manieren om het scheepvaartverkeer op de Nederlandse waterwegen met moderne technieken makkelijker in goede banen te leiden. De Trajectplanner, onderdeel van het scheepvaartvolgsysteem IVS Next, is een van de applicaties die hieruit is voortgekomen.

Corridorgerichte bediening en begeleiding

De Trajectplanner biedt een actueel overzicht van de routes die schepen varen en plant de vulling van de sluiskolken afgestemd op het verkeersaanbod. De Trajectplanner maakt een prognose van de verkeerssituatie op de waterwegen voor een periode van zes uur vooruit en doet dat elke zes minuten opnieuw. Het simulatiemodel gebruikt schippersinformatie zoals route- en ladingsgegevens, de actuele scheepslocatie en het vaarwegmodel inclusief objecten (sluizen en bruggen). Met deze input bekijkt de Trajectplanner eerst of het schip alle objecten kan passeren en of er stremmingen of storingen op de route zijn. Daarna simuleert de Trajectplanner de reis van het schip, samen met al het andere verkeer.

Winst voor de scheepvaart

De schipper levert zijn reisplan digitaal in en ziet in de prognose of hij zijn planning gaat halen. Als hij ziet dat hij straks een uur moet wachten voordat hij geschut wordt, kan hij langzamer gaan varen en zo brandstof besparen. Of hij kan zijn planning aanpassen.

Beslissingsondersteunend

De Trajectplanner ondersteunt de objectbedienaar door voorstellen te doen voor een specifieke schutplanning. De objectbedienaar kan deze adviezen overnemen en/of wijzigen. De Trajectplanner neemt de beslissingen van de objectbedienaar als uitgangspunt voor de volgende rekencyclus. De objectbedienaar blijft zo dus eindverantwoordelijk voor de schutplanning.

Maatwerk oplossing

Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel inhoudelijke kennis van de werkzaamheden en systemen van zowel Rijkswaterstaat als de beroepsvaart opgedaan. Met de Trajectplanner is een passende oplossing gerealiseerd die aansluit op de werkzaamheden van zowel de markt als Rijkswaterstaat.

Contact:

Gerelateerde items

FIS: één dashboard voor schippersinformatie

Lees verder

Project

Optimalisatie binnenvaart informatiesysteem BICS2

Lees verder

Project

Brugmanagementsysteem succesvol ingevoerd

Lees verder

Nieuws