Schepen op koers met trajectplanner

scheepvaart-binnenvaart

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe zij het scheepvaartverkeer op de Nederlandse waterwegen in de toekomst met moderne technieken nog makkelijker in goede banen kan leiden. De Trajectplanner is onderdeel van deze Verkeerscentrale van Morgen (VCM). 

Corridorgerichte bediening en begeleiding

De Trajectplanner biedt een actueel overzicht van de routes die schepen varen, en plant de vulling van de sluiskolken afgestemd op het verkeersaanbod. De Trajectplanner maakt een prognose van de verkeerssituatie op de waterwegen voor een periode van zes uur en doet dat elke zes minuten opnieuw. Het simulatiemodel gebruikt schippersinformatie zoals route- en ladingsgegevens, de actuele scheepslocatie en het vaarwegmodel inclusief objecten. Met deze input bekijkt de Trajectplanner eerst of het schip alle objecten kan passeren en of er stremmingen of storingen op de route zijn. Daarna simuleert de Trajectplanner de reis van het schip, samen met al het andere verkeer.

Winst voor de scheepvaart

De schipper levert zijn reisplan digitaal in, en ziet in de prognose of hij zijn planning gaat halen. Als hij ziet dat hij straks een uur moet wachten voordat hij geschut wordt, kan hij langzamer gaan varen en zo brandstof besparen. Of hij kan zijn planning aanpassen.

Beslissingsondersteunend

De Trajectplanner ondersteunt de objectbedienaar door voorstellen te doen voor een specifieke schutplanning. De objectbedienaar kan deze adviezen overnemen en/of wijzigen. De Trajectplanner neemt de beslissingen van de objectbedienaar als uitgangspunt voor de volgende rekencyclus. De objectbedienaar blijft zo dus eindverantwoordelijk voor de schutplanning

Consortium

Trajectplanner is gemaakt door een consortium van drie partijen. TNO heeft de simulatiemodellen gemaakt, welke DAT.Mobility heeft omgezet in software. Technolution integreert als hoofdaannemer alle systemen. Zo zorgen wij ervoor dat het model de juiste data krijgt, maar deze ook weer aflevert in het juiste formaat aan Rijkswaterstaat.

Maatwerk oplossing

Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel inhoudelijke kennis van de werkzaamheden en systemen van zowel Rijkswaterstaat als de beroepsvaart opgedaan. Met de Trajectplanner is een passende oplossing gerealiseerd die aansluit op de werkzaamheden van zowel de markt als Rijkswaterstaat.

Contact:

mike-fafieanie
  • Mike Fafieanie
  • ✆ +31 (0)182 59 40 00
    Contact

Gerelateerde items

Eén dashboard voor schippersinformatie; FIS

Lees verder

Project

Optimalisatie binnenvaart informatiesysteem BICS2

Lees verder

Project

Brugmanagementsysteem succesvol ingevoerd

Lees verder

Nieuws