Slim werken en leven in Kopenhagen

Traffic management giving prority to cyclists

Met de implementatie van het ambitieuze CPH Climate Plan 2025 wil Kopenhagen in 2025 volledig CO2-neutraal zijn. Vijf jaar na de start van het project worden concrete resultaten zichtbaar. Technolution levert een bijdrage met de ontwikkeling en implementatie van intelligente verkeersoplossingen.

Data-gestuurd verkeersmanagement

De doorstroming van het verkeer op de corridors rond de stad wordt verbeterd dankzij optimalisatie van verkeersregelingen. GPS-gebaseerde systemen in voertuigen leveren nauwkeurige data op over de snelheid en positie van de voertuigen. Deze Floating Car Data gebruiken we om knelpunten in het verkeer realtime te presenteren in MobiMaestro, het centrale verkeersmanagementplatform van de stad. Hiermee kan de verkeersmanager direct inspelen op veranderende verkeerssituaties door de verkeersregeling aan te passen. Deze optimalisatie zorgt voor een betere doorstroming, kortere reistijden en minder uitstoot.

Eco-driving met GreenCatch

Ook de GreenCatch-app die wij hebben ontwikkeld draagt bij aan betere doorstroming en lagere milieubelasting (Eco-driving). Gebruikers van de app krijgen onderweg snelheidsadviezen, zodat ze minder vaak stil hoeven te staan voor verkeerslichten. De app weet wanneer de lichten op groen springen en geeft de gebruiker een adviessnelheid. Houdt de gebruiker zich daaraan, dan heeft hij groen bij het volgende verkeerslicht. GreenCatch is geschikt voor personenauto’s, vrachtauto’s, openbaar vervoer en fietsers.

Ruim baan voor fietsers

Kopenhagen is een fietsvriendelijke stad en het verder promoten van fietsgebruik is een van de speerpunten van de verkeersplannen voor Kopenhagen. Naast de GreenCatch-app krijgen fietsers sinds kort ook dynamische reisadviezen via digitale informatieborden (Variable Message Signs) die langs belangrijke fietsroutes zijn geplaatst. Deze VMS’en, die veel internationale aandacht krijgen, worden aangestuurd vanuit MobiMaestro.

Het drukke fietsverkeer in de stad kan opstoppingen en onveilige situaties veroorzaken. De simulator BikeSim geeft op basis van realtime VRI-data en sensorgegevens een nauwkeurige benadering van de actuele situatie op fietsroutes. BikeSim is geïntegreerd in MobiMaestro. Verkeersmanagers kunnen op basis van deze data de verkeerslichten aanpassen ten gunste van fietsers om opstoppingen te verhelpen.

Intelligente straatverlichting

Kopenhagen zet de straatverlichting ’s nachts terug naar half vermogen om energie te besparen. Op vijf kruispunten in Kopenhagen wordt een pilot uitgevoerd waarbij sensoren detecteren wanneer er voetgangers of fietsers aankomen. Op dat moment wordt de verlichting naar volle sterkte teruggebracht. Wanneer de pilot met deze vijf kruispunten succesvol is, kan de implementatie naar wens worden opgeschaald.

Interactie met inwoners

De uitvoering van het klimaatplan ligt goed op koers. De einddoelen kunnen echter alleen worden gehaald wanneer de inwoners en gebruikers van de stad actief meedoen, door bijvoorbeeld nog vaker de fiets of het openbaar vervoer te nemen en bewuster met energie om te gaan. Kopenhagen biedt iedereen de tools en de informatie die nodig zijn om de stad CO2-neutraal te maken in 2025. Met heldere communicatie en levendige interactie met de inwoners wil de stad ervoor dat het project daadwerkelijk een gezamenlijke inspanning wordt. 

Samen met Deense partners

Technolution werkt in dit project nauw samen met zijn Deense partners Hermes Traffic IntelligenceJesper K ThomsenCOWIV!gørInfraTeam en ITS Teknik. Hiermee wordt innovatieve kracht gekoppeld aan lokale kennis.

Contact:

Gerelateerde items

GreenCatch: groen licht voor iedereen

Lees verder

Project

Verleiden tot fietsen met verkeersmanagement

Lees verder

Publicatie

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok