Nieuwe camerabesturing voor Beneluxtunnel

vit-ia-website

Wanneer er iets gebeurt in een verkeerstunnel, is het belangrijk dat de verkeersmanager in de verkeersmanagementcentrale direct kan zien wat er aan de hand is. Het besturingssysteem van de camera’s in de Beneluxtunnel, de VideoManager, zorgt ervoor dat de camera’s zich automatisch richten op de plaats van de gebeurtenis. De beelden verschijnen meteen op de schermen in de centrale.

Snelle informatie voor de verkeersmanager

Een korte reactietijd is cruciaal bij incidenten in een tunnel. Een netwerk van sensoren bewaakt daarom voortdurend de verkeerssituatie. Hoogtedetectors meten de hoogte van vrachtauto’s, rookdetectors signaleren rookontwikkeling en lussen in het wegdek houden de snelheid van het verkeer in de gaten. Als een van de sensoren een alarmsignaal afgeeft, zorgt de VideoManager ervoor dat de verkeersmanager binnen een paar seconden beschikt over de camerabeelden van de sensorlocatie.

Bediening vanaf verschillende locaties

De Beneluxtunnel heeft een eigen controlekamer. Die wordt alleen gebruikt bij incidenten en groot onderhoud. Op alle andere momenten wordt de tunnel bediend vanuit de verkeersmanagementcentrale in Rhoon. De controlekamer van de tunnel beschikt over andere hardware voor de beeldweergave. De nieuwe VideoManager en de camera’s werken via IP, waardoor het besturingssysteem met beide locaties tegelijkertijd kan communiceren. Nieuwe locaties kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Modulaire architectuur

Bij de ontwikkeling van de VideoManager werd het koppelvlak tussen de technische installaties en de besturingssystemen strak bewaakt. Het systeem is modulair opgezet, met onafhankelijke modules voor het gehele tunnelcomplex en de afzonderlijke tunnelbuizen. In het geval van de Beneluxtunnel zijn dit zes buizen, vier buizen voor het autoverkeer en twee fiets- en voetgangersbuizen. Voor elke tunnelbuis is er een configuratielijst waarin onder meer de sensoren, de camera’s en de bijbehorende PTZ-waarden (Pan, Tilt, Zoom) zijn opgenomen. Dankzij de modulaire architectuur kan de VideoManager zonder software-aanpassingen in andere tunnels worden geïmplementeerd.

Succesvolle implementatie

De VideoManager in de Beneluxtunnel is ontwikkeld als onderdeel van het project voor de vervanging van de tunnelinstallaties in de Nederlandse rijkstunnels. De transitie naar het nieuwe systeem verliep vlekkeloos en naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Op termijn zal de VideoManager in acht andere rijkstunnels worden geïmplementeerd: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de twee Heinenoordtunnels, de drie Sijtwendetunnels, de Wijkertunnel en de Schipholtunnel.

Technolution ontwikkelde de VideoManager voor Rijkswaterstaat in samenwerking met Dynniq.

Contact:

Gerelateerde items

De stille revolutie van de intelligente machine

Lees verder

Publicatie

Nuon Solar Team wint World Solar Challenge

Lees verder

Nieuws

Adequate verkeersbegeleiding tijdens Duitse dagen

Lees verder

Nieuws