BikeSim: Fietsverkeer in beeld met slimme simulatie

bikesim-header-1

Steden zoeken naar manieren om fietsvriendelijker te worden. Vooral in de spits hebben fietsers in grote steden te maken met opstoppingen bij grote kruispunten. Het dynamisch bijstellen van verkeerslichten ten gunste van fietsersstromen kan de doorstroom voor fietsers sterk verbeteren. BikeSim, een nieuwe MobiMaestro-module, geeft verkeerscentrales inzicht in de verkeerssituatie voor fietsers in de stad.

Fietsbewegingen meten

Moderne verkeerscentrales reageren met aanpassingen van de verkeerslichten (VRI’s) op veranderingen in de situatie op de weg. Het gemotoriseerde verkeer staat daarbij nog te veel centraal; het is tijd om aandacht te geven aan fietsers. Vergeleken met auto’s zijn fietsers echter moeilijk te volgen voor de verkeerscentrale. Het is dankzij verkeerslussen en visuele sensoren nog wel mogelijk om te bepalen hoeveel fietsers langs een VRI rijden. Fietsers rijden echter allemaal met verschillende snelheden en halen elkaar voortdurend in. Daardoor is het lastig voor de verkeerscentrale om met de bestaande middelen vast te stellen waar opstoppingen dreigen te ontstaan, of om daarop te reageren met aangepaste instellingen voor de VRI’s. Met behulp van een realistische simulatie maakt de MobiMaestro-module BikeSim het mogelijk om toch direct te kunnen inspelen op de actuele situatie.

Simulatie met realtime data

BikeSim gebruikt realtime data van de VRI’s om een benadering van de fietsbewegingen te geven. De module simuleert die fietsbewegingen met behulp van verschillende gegevens: de stand van de VRI (rood of groen), het aantal passerende fietsers en een kansverdeling van fietssnelheden. Op deze basis voert BikeSim in korte tijd een groot aantal simulaties uit (Monte Carlo-simulatie). Hieruit ontstaat een realistisch beeld van de gemiddelde reistijd en het aantal keren dat de fietsers moeten stoppen in een bepaalde corridor.

Dicht bij de werkelijkheid

Uniek voor BikeSim is de manier waarop de werkelijkheid wordt benaderd met een simulatie op basis van realtime gegevens. Met deze module krijgt de verkeerscentrale betrouwbare informatie over het fietsverkeer in de stad – en daarmee grip op de doorstroming en de betekenis van de afstelling van VRI’s voor fietsers. Door slim om te gaan met beschikbare data kunnen steden die MobiMaestro gebruiken werken aan een betere doorstroming voor fietsers, zonder extra investeringen in infrastructuur of VRI’s.

Contact:

michael-dubbeldam
paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

Slim werken en leven in Kopenhagen

Lees verder

Project

GreenCatch: groen licht voor iedereen

Lees verder

Project

Betere doorstroming door slimmer regelen

Lees verder

Publicatie