Talking Traffic: alles op en om de weg communiceert

talking-traffic-header

Het project Talking Traffic laat weggebruikers, verkeerslichten, verkeerscentrales en wegkantsystemen met elkaar communiceren. Dit levert waardevolle data op, die het mogelijk maakt om elke weggebruiker voor en tijdens de reis te voorzien van reisinformatie en advies, afgestemd op de eindbestemming. Het uiteindelijke doel: iedere reis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Beter Benutten

Talking Traffic is een van de grote projecten onder de paraplu van het programma Beter Benutten. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren om het wegverkeer te ondersteunen met slimme toepassingen op basis van actuele reisinformatie vanuit vele bronnen.

Drie clusters

Het project is opgedeeld in drie grote clusters: Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI), Data (Data Service Hub) en Informatiediensten (In-Car). In het cluster iVRI wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van verkeersregelinstallaties die actief communiceren met de verkeerscentrale en het wegverkeer. In het cluster Data worden de iVRI-gegevens en andere verkeersgerelateerde gegevens verzameld, geanalyseerd en verrijkt. De verrijkte gegevens vormen de basis voor applicaties die worden ontwikkeld in het cluster Informatiediensten. Technolution is binnen Talking Traffic actief in het cluster Data.

Inwinnen en verrijken van data

Voor Talking Traffic zijn 37 use cases gedefinieerd. Bij vijftien van deze use cases is Technolution verantwoordelijk voor de inwinning en verrijking van data. De data zijn afkomstig van iVRI’s en vele andere bronnen, zoals de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), het Nationaal Wegenbestand (NWB), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), maar ook TomTom (HD Traffic). Voor de gegevensverrijking zetten wij ons verkeersmanagementplatform MobiMaestro in. De vijftien use cases zijn onderverdeeld in de onderstaande drie hoofdonderwerpen.

Map-matching van wegverstoringen

Verschillende databronnen leveren informatie over wegverstoringen, zoals brugopeningen, wegwerkzaamheden, stilstaande auto’s op de vluchtstrook, calamiteiten en andere incidenten. Wij combineren en verrijken deze gegevens en matchen ze met de exacte geografische locatie op de kaart. Informatiediensten gebruiken dit als basis om de weggebruiker te waarschuwen voor verstoringen, zodat die hier tijdig en adequaat op kan inspelen.

Filedetectie in de datastroom

Door middel van wiskundige analyse van de datastromen bepalen wij waar de kop en staart van files zich bevinden. Met deze informatie kunnen in-car-apps reizigers waarschuwen wanneer zij een file naderen en adviseren om de snelheid aan te passen of een alternatieve route te nemen.

Parkeerinformatie

Tot slot combineren en verrijken wij gegevens over parkeervoorzieningen. Hiermee kan de weggebruiker worden voorzien van actuele informatie over parkeren op de plaats van bestemming, zoals de locatie van parkeergelegenheden, het aantal beschikbare plaatsen, de tarieven, tijdelijke parkeervoorzieningen bij evenementen etc.

Uitbreiding van kennis en ervaring

Het Talking Traffic-project levert alle betrokken partijen nieuwe inzichten op. Onze deelname in het project genereert veel nieuwe kennis over de modellering van verkeersstromen en het herkennen en voorspellen van files op basis van verkeersdata. Met MobiMaestro maken we nu stappen om te leren redeneren over verkeersnetwerken, en dit terug te voeren tot geavanceerdere scenario’s. MobiMaestro zal hierdoor meer ondersteuning en advies kunnen bieden aan de verkeersmanager in de verkeerscentrale.

Binnen het Talking Traffic-project werken wij in het cluster Data samen met Dynniq, Vialis en PTV voor het KPN-consortium.

Contact:

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

In- en uitchecken met de smartphone in het OV

Lees verder

Project

MobiBoxx met Nuna7S in Zuid-Afrika

Lees verder

Nieuws

Optimalisatie binnenvaart-informatiesysteem BICS2

Lees verder

Nieuws