iCentrale brengt verkeerscentrales bij elkaar

website-icentrale

Provincies en gemeenten besturen hun infrastructuur met centrale regelkamers. Er staan 150 centrales verspreid over ons land waar honderden medewerkers dagelijks toezicht houden op wegen, tunnels, bruggen, vaarwegen en stadsverkeerssystemen. Het programma iCentrale zoekt naar mogelijkheden om de activiteiten van deze centrales te combineren en te integreren.

Controle op alle domeinen

Binnen iCentrale bundelen provincies, gemeenten en bedrijven hun krachten, gestimuleerd door het Beter Benutten-programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De praktijkgerichte projecten worden uitgewerkt en getest in de geïntegreerde regelkamer: de iCentrale.

Een iCentrale biedt geoptimaliseerde werkplekken voor de operators. Hierin wordt de toegang tot de functies van de verschillende domeinen gecombineerd. Zo faciliteert een iCentrale niet alleen controle over het wegbeheer van een regio, maar ook over de tunnels, vaarwegen en bruggen in diezelfde regio. Weggebruikers, binnenvaartschippers, bewoners en bedrijven merken dit door korte en voorspelbare reistijden, kortere wachttijden, verbetering van de leefomgeving en een positiever vestigingsklimaat.

iHMI – Intelligent Human Machine Interface

Technolution is een van de dertien deelnemende bedrijven. Als lid van de projectgroep Techniek en Systemen werken wij actief mee aan de blauwdruk voor de iCentrale, de bijbehorende koppelvlakken en de veiligheidskaders. Technolution neemt het voortouw als het gaat om het ontwerp van de optimale gebruikersinterface voor iCentrale: de intelligent Human Machine Interface (iHMI) en de opzet van een proef- en demonstratieomgeving.

De trigger-based iHMI biedt operators direct toegang tot alle functies en interfaces die zij nodig hebben, op het moment dat zij ze nodig hebben. Als een binnenschipper bijvoorbeeld een verzoek doet voor de opening van een brug in de regio, zal de iHMI direct dit bericht tonen, samen met de besturingselementen van de brug. Ook kunnen operators vanaf de iHMI rechtstreeks communiceren met collega’s op locatie.

Demonstratieomgeving

De demonstratieomgeving is de concretisering van de iCentrale met de eerste serie gebruikersproducten. Hierbij gaat het om producten die autonoom gebeurtenissen detecteren en taken activeren. Ze leiden deze taken naar de juiste operatordesk en projecteren de bijbehorende gebruikersinterface en camerabeelden op de beeldschermen.

Daarnaast worden elementen van de iCentrale via praktijkcases beproefd in bestaande centrales. Dankzij de demonstratieomgeving en deze praktijkcases kunnen publieke en private partijen de mogelijkheden van een iCentrale zelf ervaren: van een geoptimaliseerde publieke werkplek tot een privaat gehoste dienst. Zo krijgen zij inzicht in de mogelijkheden van iCentrale voor hun eigen organisatie.

Living labs

Private partijen hebben gegarandeerd dat zij de eerste serie gebruikersproducten vanuit de demonstratieomgeving zullen doorontwikkelen naar volwaardige producten. Zij demonstreren deze producten in living labs (eigen centrales, test– en ontwikkelcentra). Toekomstige afnemers van een iCentrale kunnen zich er via deze living labs van vergewissen dat de markt klaar is om een iCentrale aan te bieden. Vanaf 2018 kunnen overheden de eerste private iCentrale-diensten afnemen, waarmee het beheer en de controle van de Nederlandse infrastructuur een grote stap vooruit zullen zetten op het gebied van effectiviteit en efficiëntie.

Een eigen iCentrale

Bij Technolution in Gouda zijn drie living labs ingericht. Hier kunnen iCentrale-deelnemers praktijkgerichte testen doen op het gebied van wegverkeersmanagement, scheepvaartverkeersmanagement, objectbewaking en –bediening en bewaking van de openbare ruimte.

Contact:

paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

Nieuwe camerabesturing voor Beneluxtunnel

Lees verder

Project

Minder vertraging bij brugopening

Lees verder

Project

Praktische optimalisatie verkeersmanagement

Lees verder

Project