Veilig doorrijden in tunnels dankzij Adaptive Flow Management

afm-rotterdam-2016

Onlangs werd de Maastunnel in Rotterdam heropend na een ingrijpende renovatie van twee jaar. De tunnel voldoet nu weer aan de modernste veiligheidseisen. De ventilatiemethode in de Maastunnel stelt specifieke eisen aan de doorstroming van het verkeer. Het Adaptive Flow Management-systeem houdt het tunnelverkeer in beweging.

   Lees hier het whitepaper waarin Gemeente Rotterdam vertelt hoe verkeersmanagement zorgt voor een veilige tunnel én een bereikbare stad.

Minimale snelheid

Omdat de Maastunnel een rijksmonument is, was het niet mogelijk om bij de renovatie zichtbare ventilatoren bij de ingangen te plaatsen. Er is daarom gebruikgemaakt van langsventilatie: de lucht wordt met een snelheid van 15 km/uur door de tunnel gestuwd. Het verkeer in de tunnel moet daarom altijd minimaal met diezelfde snelheid rijden, zodat het niet wordt ingehaald door rook of gevaarlijke gassen bij een calamiteit. De doorstroming van het verkeer is de voornaamste taak van het Adaptive Flow Management-systeem (AFM).

Verkeerslichten reguleren

Om die doorstroming te realiseren, reguleert AFM dag en nacht de verkeerslichten in de wijde omgeving van de tunnel. Het verkeer wordt hierdoor gespreid over een groot deel van het stedelijk netwerk, van de A20 in het noorden tot de A15 in het zuiden. Dreigt er een opstopping in de tunnel? Dan zorgt AFM voor kortere groentijden op de toevoerwegen, zodat de drukte in de tunnel afneemt.

De vernieuwde Maastunnel moet voldoen aan alle veiligheidseisen. AFM biedt hierbij actieve ondersteuning. Verkeerslichten na de tunnel kunnen ‘terugslag’ veroorzaken: rijen die zo lang zijn, dat de achterste auto’s stil komen te staan in de tunnel. Om dit te voorkomen, verlengt AFM de groentijden van de verkeerslichten na de tunnel. Verder monitort AFM constant de hoeveelheid verkeer in de tunnel. Door de uitstroom te verhogen en zo nodig de instroom te beperken, zorgt het systeem dat er altijd genoeg ruimte na de tunnel is om al het tunnelverkeer te kunnen evacueren bij een calamiteit.

Bewezen technologie

AFM werkt volledig autonoom. Een apart tunnelmanagementsysteem (TMS) waakt over de tunnelveiligheid. AFM waarschuwt het TMS als het verkeer onvoldoende doorstroomt. Het TMS en de tunneloperator moeten in dat geval beslissen of en hoe er wordt ingegrepen. Daarnaast regelt AFM ook bij bijzondere situaties, zoals afsluiting van rijstroken en spoedtransporten van ambulances. Het ondersteunt daarbij ingrepen van de tunneloperator.

Dit is de eerste keer dat een dergelijk systeem voor veiligheid en verkeersmanagement in een tunnel wordt gebruikt. De unieke aanpak van AFM heeft zich al bewezen in de Praktijkproef Amsterdam (PPA), waar de doorstroming op de A10 bij Amsterdam werd verbeterd. De aanpak is daarnaast met succes ingezet voor de geleiding van de verkeersstromen op de heringerichte ’t Goylaan in Utrecht en bij de verbetering van de doorstroming op de parallelbaan van de A12 aan de zuidkant van Utrecht. Het systeem is geschikt voor koppeling met een verkeersmanagementsysteem via DVM-Exchange.

Partners

AFM is door Technolution ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, adviesbureau Arane en verkeersdataspecialist Fileradar.

 

Gerelateerde items

Tunnelincidenten sneller en beter in beeld met VideoManager

Lees verder

Nieuws

Arnhem neemt DRIP-managementsysteem in gebruik

Lees verder

Nieuws

Autonome systemen in verkeersmanagement

Lees verder

Publicatie