Informatiedienst op schepen

idos

Waar voorheen door Mobiel Verkeersleiders nog veel nautische gegevens per marifoon moesten worden opgevraagd voor actuele informatie over de omliggende beroepsvaart, worden deze nu digitaal gepresenteerd in de kajuit via InformatieDienst op Schepen (IDoS). Hierdoor wordt adequater ingespeeld op overtredingen en calamiteiten.

Alle scheepsinformatie op één scherm

IDoS presenteert alle informatie op één beeldscherm. De bemanning ziet op een waterwegenkaart welke schepen in hun omgeving varen, met daarbij de exacte locatie, lading en bestemming. Op de wal staat de server die alle informatie verzamelt uit bestaande systemen en aan elkaar koppelt. De server bepaalt welke informatie het schip nodig heeft voor de locatie waar hij vaart en stuurt deze per 3G-verbinding op. Omdat een 3G-verbinding niet geschikt is voor grote databestanden, zit het kaartmateriaal in het systeem op het schip. Alleen de actuele informatie wordt verstuurd, het systeem synchroniseert wanneer mogelijk met de server aan wal. Hierdoor kan de bemanning ook doorwerken als er tijdelijk geen verbinding is.
 
"Technolution is een betrouwbare partner, komt na wat wordt beloofd en denkt met ons mee. Als je nu iets wilt noteren over een schip dat je ziet varen, klik je het schip aan op de kaart van IDoS, het digitale journaal wordt geopend en de locatiegegevens en scheepsinformatie staan al ingevuld. Vervolgens hoef je alleen nog maar je bevindingen in te typen." aldus Patrick Loggen, projectmanager IDoS bij Rijkswaterstaat.

Gebruiker staat centraal

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het systeem, is een aantal keer meegevaren op patrouillevaarten. Hierdoor ervaren de ontwikkelaars de dagelijkse praktijk en konden dit gelijk meenemen in de ontwikkeling. Tevens is in een vroeg stadium een representatieve gebruikersgroep samengesteld: mensen uit de praktijk die de functionaliteit goed kunnen beoordelen. Tijdens een aantal gebruikersessies werden de vorderingen getoond en was er ruimte voor een open ontwikkelingsgesprek. Zo werd een gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld.

Lees ook het interview met Patrick Loggen uit Objective.

Contact:

Gerelateerde items

FIS: één dashboard voor schippersinformatie

Lees verder

Project

Brugmanagementsysteem succesvol ingevoerd

Lees verder

Nieuws