Smart Mobility-app voor bouw

smartmobility-bouwgrond-uitsnede

Planningsdata en mobiliteitsgegevens combineren tot een mobiliteitsdienst die inzicht geeft in goederenleveranties voor de bouw. En daarmee realtime stuurinformatie creëren voor de planning. Smart Mobility in de praktijk.

In grote steden wordt veel gebouwd, ook in het centrum. Dit betekent een drukbevolkt gebied met veel weggebruikers. Extra verkeer door de bouw zorgt dan al snel voor extra opstoppingen. Mobiliteitsdiensten worden vaak ontwikkeld met het oog op de snelste route voor auto en ov-verkeer. Waarom dan geen mobiliteitsdienst voor het aanleveren van goederen? Technolution ontwikkelt samen met Koninklijke BAM Groep zo’n dienst voor de gemeente Utrecht. Deze dienst maakt inzichtelijk of en hoe laat een leverancier op de bouwlocatie van Utrecht Centraal aankomt.

App voor optimaal toeleverproces

De dienst gaat in het najaar van 2014 live in de vorm van een app en een website voor BAM. De app wordt gebruikt in de vrachtwagens van leveranciers en combineert de planningsdata van het bouwproject met andere data (GPS, verkeer, weer, enzovoort). Omdat de app aangeeft wat er op de route van de vrachtwagen aan de hand is, ondersteunt hij de chauffeur bij het kiezen van de optimale route. Op de bouwplaats is er zicht op waar de vrachtwagen is en hoe lang hij erover doet. Komt hij niet op tijd, dan geeft het systeem een notificatie door aan de aannemer. Die kan hierdoor zo vroeg mogelijk maatregelen treffen door bijvoorbeeld een andere vrachtwagen te laten afroepen.

Realtime plannen

Met de nieuwe dienst wordt het tijdraam een half uur en heeft de aannemer realtime inzicht in de planning van de leveranties. Voorheen werden goederen een of twee dagen van tevoren geleverd en kon pas achteraf bekeken worden of de planning in gevaar kwam. Nu is dat dus vooraf. Het monitoren heeft nog een voordeel: doordat de vrachtwagen via het systeem bekend is, hoeven er bij de poort geen extra checks meer plaats te vinden. De vrachtwagen kan direct uit het stadsverkeer de bouwplaats oprijden.

Breed inzetbaar

De dienst zorgt voor realtime inzicht. Hij is daarom behalve in de bouw ook in andere branches in te zetten. Voor VRI-beheer via MobiMaestro bijvoorbeeld. Bij een storing van een VRI ontvangt de leverancier gericht een bericht. Een reparateur kan vervolgens met de app direct gealarmeerd worden, terwijl centraal zichtbaar is waar hij of zij is en of hij of zij al ter plaatse is. En hiermee is nog maar een tipje van de sluier opgelicht van de mogelijkheden van deze app.

Contact:

paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

Verkeersmanagement bij evenementen

Lees verder

Project

Slimme app FlowPatrol bevorderde doorstroming A58

Lees verder

Project

Van videomanagement naar intelligente taakondersteuning in verkeerscentrales

Lees verder

Publicatie