Veilig doorrijden in tunnels dankzij Adaptief File Management

afm-rotterdam-2016

30 augustus 2016

De Maastunnel in Rotterdam ondergaat de komende jaren een grote renovatie. Daarbij krijgt de tunnel een veiligheidssysteem dat het verkeer bij calamiteiten in beweging houdt. Technolution ontwikkelt dit Adaptief File Management (AFM) systeem.

Altijd in beweging blijven

Vanwege de status van rijksmonument wordt er in de Maastunnel langsventilatie toegepast. Die stuwt lucht met 15 km/uur in de rijrichting. Het AFM-systeem moet bewerkstelligen dat het verkeer in de Maastunnel te allen tijde minimaal 15 km/uur kan rijden. Zo wordt het verkeer in de tunnel bij een calamiteit niet 'ingehaald' door rook of dampen. Maar AFM doet veel meer. Het systeem werkt continu aan het op peil houden van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit rond de tunnel. Het levert ondersteuning in afwijkende situaties waarbij de tunneloperator handmatig ingrijpt. Denk bijvoorbeeld aan calamiteiten, hoogtemeldingen, pechgevallen of spoedvervoer van hulpdiensten.

AFM regelt van A15 tot A20

Om de doorstroming in de tunnel op gang te houden, zorgt AFM voor voldoende ruimte op het verkeersnetwerk rondom de tunnel. AFM regelt de verkeerslichten ver vóór en na de tunnel en spreidt het verkeer over een groot deel van het stedelijk wegennet tussen de A20 in het noorden en de A15 in het zuiden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het overige verkeer in de stad en met de leefbaarheid.

Autonoom systeem

AFM is volledig autonoom in het regelen van het verkeer. Een apart tunnelmanagementsysteem (TMS) gaat specifiek over de tunnelveiligheid. AFM waarschuwt het TMS als het verkeer niet meer met voldoende snelheid kan blijven rijden. Het TMS en de tunnelmanager moeten in dat geval beslissen of en hoe er wordt ingegrepen.

Uniek systeem

Het AFM-systeem is uniek. Niet eerder is een dergelijk systeem voor veiligheid en verkeersmanagement in een tunnel ingevoerd. De aanpak die AFM gebruikt om in verkeersnetwerken te regelen, heeft zijn praktisch nut al bewezen bij de PraktijkProef Amsterdam (PPA), ter verbetering van de doorstroming op de Ring van Amsterdam nabij de Coentunnel.

Gefaseerde invoering

In april 2017 gaat een deel van het systeem operationeel. De weggebruiker zal daar nog niet zo veel van merken, omdat de monitorinstrumenten nog ontbreken: de radars langs de weg en lussen in de tunnel. Die worden pas geïnstalleerd tijdens de fysieke renovatie van 2017 tot 2019. Als in augustus 2019 beide buizen opengaan, is het AFM-systeem volledig operationeel.

Partners

We bouwen het AFM-systeem in samenwerking met de gemeente Rotterdam, adviesbureau Arane, een nog te selecteren radarleverancier en verkeersdataspecialist Fileradar.

 

Contact:

Gerelateerde items

Praktische optimalisatie verkeersmanagement

Lees verder

Project

Verkeersmanagement met de fiets centraal

Lees verder

Project

Minder vertraging bij brugopening

Lees verder

Project