Adequate verkeersbegeleiding tijdens Duitse dagen

venlo-nieuwsbericht

16 februari 2017

Op Duitse feestdagen, wanneer veel winkels in Duitsland gesloten zijn, wijken veel Oosterburen massaal uit naar Nederlandse steden in de grensstreek. In het najaar van 2016 is door de gemeente Venlo en Technolution met succes samengewerkt aan een oplossing voor de verkeersbegeleiding van bezoekers in Venlo. Evaluatie toont aan dat de vertragingen en wachtrijen significant zijn afgenomen. 

Leefbaarheid in het centrum

De wachtrijen die ontstaan tijdens Duitse feestdagen bij de ingangen van parkeergelegenheden zorgen voor opstoppingen en vertragingen. Dit heeft effect op de leefbaarheid in de Venlose binnenstad. Daarnaast nodigt het niet uit voor de toekomst. Het tot een minimum beperken van de negatieve effecten die deze mobiliteitspiek met zich meebrengt, was een van de redenen waarom Venlo op strategisch niveau heeft ingezet op dynamisch verkeersmanagement.

Visie, missie en middelen

Technolution heeft de aanbesteding gewonnen voor het leveren van een NetwerkManagementSysteem in combinatie met een reistijdmeetsysteem. Technolution levert haar eigen verkeersmanagementsysteem: MobiMaestro.

Tijdens werksessies is met de gemeente Venlo tot op detailniveau uitgedacht hoe met de verkeersstromen om te gaan onder verschillende scenario’s. Dit heeft geresulteerd in een zogeheten regelaanpak op maat gemaakt voor Venlo. Tijdens de Duitse feestdagen is de methode ingezet, geëvalueerd en bijgesteld. Bij het effectueren van de regelaanpak is gebruik gemaakt van het vergroten van de instroom met verkeerslichten aan de randen van het centrum en de inzet van tekstkarren om verkeer over de routes met de meeste doorstroming te wijzen. Daarbij zijn, om optimaal gebruik te maken van de schaarse parkeercapaciteit tijdens deze pieken, de actuele bezettingsgraad van de beschikbare parkeerlocaties direct betrokken in regelaanpak scenario’s in MobiMaestro.

Effecten

De inzet heeft geleid tot het meer gedoseerd instromen van Duitse bezoekers in Venlo. Als gevolg hiervan, is een zogeheten gridlock in het Venlose stadscentrum voorkomen, waardoor vaststaande files tot een minimum zijn beperkt. De eerste inschatting op basis van beschikbare meetdata laat zien dat de wachtrijen en vertragingen met 15 tot 20% zijn afgenomen. Een diepgaandere analyse vereist nog meer data van vergelijkbare Duitse dagen.

De eerste ervaring met MobiMaestro geeft aanleiding om verder te gaan met maatregelen voor verkeersdoorstroming. Wethouder Stephan Satijn: “Vorig jaar hebben wij op drukke Duitse feestdagen proeven gedaan met dosering op drie toegangswegen naar de binnenstad. MobiMaestro STATS en het Bluetooth reistijdmeetsysteem bieden ons inzicht in actuele en historische verkeersdata waarmee wij het verkeer kunnen sturen. Op basis van de eerste resultaten worden de scenario’s bijgestuurd en verder uitgebreid om niet alleen de instroom, maar ook de uitstroom op drukke dagen te verbeteren. Daarnaast willen wij ook de doorstroming op de hoofdwegen door de binnenstad tijdens de reguliere spits gaan verbeteren. MobiMaestro NMS geeft ons niet alleen de mogelijkheid om te sturen, maar is ook ons gereedschap voor beter VRI-beheer en onderhoud”.

 

Contact:

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

Brugmanagementsysteem succesvol ingevoerd

Lees verder

Nieuws

Tijd voor een nieuwe generatie VRI's

Lees verder

Publicatie