Systems Engineering als gereedschapskist

systems-engineering

Systems Engineering is een methodiek die alle processen beschrijft die nodig zijn om een technisch systeem te ontwikkelen, te gebruiken en te onderhouden. De methodiek omvat alle levensfases van het systeem; niet alleen de inhoud, maar ook de manier van werken. Maar zoals productontwikkeling om maatwerk vraagt, is ook elk Systems Engineering-project gebaat bij een project-specifieke insteek. Welke onderdelen Technolution uit de Systems Engineering-methodiek kiest, hangt af van het project en van de mensen die eraan werken: aan alle kanten van de tafel.

Artikel uit Objective 22, november 2014 - ook beschikbaar in pdf

Systems Engineering is een integrale manier om bouw- en ontwikkelprojecten te structureren. Integraal wil zeggen dat het alle denkbare aspecten behelst. Niet alleen de technische inhoud, maar ook de manier van werken, inclusief de bedrijfsprocessen. Van het prille begin; hoe komt de technische inhoud tot stand, welke vragen stel je en welke keuzes maak je? – tot het eind; de uitvoering van het project en de oplevering van het product. Systems Engineering omvat de gehele levenscyclus; zelfs wat te doen aan het einde van de levensduur.

Gereedschapskist

Er is niet één definitie van Systems Engineering. Elke organisatie heeft zijn eigen benaderingswijze. En veel belangrijker: ook elk project vraagt om zijn eigen Systems Engineering-insteek. Technolution ziet Systems Engineering als een gereedschapskist: je pakt eruit wat je op dat moment nodig hebt, waarbij de gebruiker wel het vakmanschap moet hebben om het juiste gereedschap voor de klus te kiezen.

Luchtvaart

Systems Engineering is afkomstig uit de lucht- en ruimtevaarttechniek. Daar bewees het zijn nut vooral in grote, complexe projecten waarbij de veiligheid hoog in het vaandel stond. Van elk onderdeel voor een vliegtuig moet bekend zijn hoe het is ontworpen, waar het is gemaakt en geassembleerd. Wijzigingen in een ontwerp worden nauwkeurig vastgelegd. Systems Engineering helpt je om complexe vraagstukken te vereenvoudigen. Je maakt complexiteit beheersbaar door het systeem op te delen in kleinere behapbare brokken. Zo creëer je losse bouwblokken met hun eigen subset van eisen. Een onderaannemer die alleen een bepaalde batterij of een moertje levert voor een vliegtuig, krijgt een eigen set eisen. Hij hoeft niet te weten hoe de rest van het vliegtuig werkt en kan zijn eigen kennis en ervaring optimaal inzetten om een passende oplossing te leveren.

Transparantie, verifiëren en traceren

Systems Engineering wordt inmiddels ook in andere technische vakgebieden toegepast. Zeker in grote projecten met veel partijen en een hoge complexiteit biedt het duidelijkheid en transparantie voor alle betrokkenen. Transparantie betekent bijvoorbeeld: vooraf vertellen wat je gaat doen en dat dan ook zo doen. Juist in dat voortraject is met Systems Engineering veel winst te boeken. De sleutel in dit proces is om vooraf de eisen en definities helder te krijgen. Wellicht zit er achter de klantvraag een ander probleem en moet je dus naar een andere oplossing toewerken, met andere specificaties. Eenmaal op weg blijft het zaak om steeds weer te verifiëren of dat wat je doet nog steeds klopt met de klanteisen en je eigen afgeleide eisen. Zo controleer je telkens of je doet wat je hebt afgesproken en kun je nagaan hoe je vanuit de vraag van de klant bent gekomen tot de oplossing. Aan het eind controleer je door het ontwikkelde systeem te valideren of het voldoet aan de behoefte van de klant (heb ik het juiste systeem gebouwd?).

Systems Engineering volgens de standaard

e werkwijze van Systems Engineering is inmiddels vastgelegd in een officiële standaard (ISO 15288). Een aantal opdrachtgevers uit de overheid eist tegenwoordig zelfs dat grote projecten volgens deze standaard worden uitgevoerd. Naast de eisen aan het product stelt de klant eisen aan de manier van werken en communiceren. De opdrachtnemer moet zijn werkprocessen volgens deze eisen inrichten en ook zo uitvoeren, inclusief het opstellen van de gevraagde documentatie. Het toepassen van de complete standaard kan leiden tot zeer veel documentatie, waarvan wellicht niet alles (op dat moment) noodzakelijk is. Voor kleine projecten is deze methode daarom veel te zwaar. Daar is een afgeslankte versie van Systems Engineering beter toepasbaar.

Maatwerk: Lean4SE

Systems Engineering op maat kan met Lean4SE. Dit is een stroming binnen Systems Engineering met een compacte set principes voor het project. Binnen Lean4SE staan waarde en nut voorop; dit past daarom goed bij onze werkwijze. Ons werk moet toegevoegde waarde hebben voor de klant. Als het de klant niets oplevert, zijn wij niet tevreden. Alles wat we doen moet ons dichter bij die stip op de horizon brengen. De rest is ruis, dat kunnen we weglaten. Documentatie die daar niet toe bijdraagt laten we dus weg. Ons motto is hier: stel vooraf een goed plan op, communiceer het en voer het vervolgens uit. Pas het plan aan waar dat nodig is. Dat zorgt ook voor een continue stroom activiteiten, zonder dat collega's op elkaar moeten wachten. Nut betekent ook dat de leden van het project alleen relevante informatie krijgen (ze hoeven niet te weten hoe het hele vliegtuig in elkaar zit). En – voor enthousiaste technici soms lastig – het betekent ook weten wanneer je moet stoppen: goed is goed genoeg. Dus leg in het plan ook vast wanneer iets af is.

Cultuur

Lean4SE kan alleen werken in een cultuur die ervoor open staat en in situaties waar zo’n cultuur bij iedereen in de genen zit. Alle leden in het project willen begrijpen wat ze doen, waarom en voor wie. Een indruk van ergens het nut niet van inzien mag niet ontstaan. Zonde van de energie om met de hakken in het zand te moeten gaan staan en uitspraken te horen zoals: ‘Moet ik nou nog een document schrijven?’ Daarom is Lean4SE zo belangrijk: maatwerk waar alleen gewerkt wordt aan zaken die als nuttig ervaren worden. Voor een klein project kies je bijvoorbeeld welke documentatie nodig is en welke eventueel weggelaten of vereenvoudigd kan worden.

Systems Engineering bij Technolution: wat hebben we nodig?

Technolution staat voor werkende en bruikbare technische oplossingen die toegevoegde waarde hebben voor de klant. We werken gestructureerd, maar wat de meest geschikte methodiek is, hangt af van het project. Elementen uit Systems Engineering worden gecombineerd met Agile. We maken een goede planning (volgens Systems Engineering), maar houden ook wat ruimte voor nieuwe inzichten die we onderweg opdoen (volgens Agile). Bij alles wat we doen, vragen we ons af waar het voor nodig is. Voegt het waarde toe? Zat het in de planning? We laten zien hoe we van vraag naar product komen, welke beslissingen we nemen en hoe de eisen zijn verwerkt in het product. We schalen deze aanpak naar het project. Want Systems Engineering moet geen keurslijf zijn dat je als blauwdruk op alle projecten toepast. We maken maatwerk in het product en maatwerk in de projectuitvoering.

We stimuleren onze collega’s om zich te bekwamen in Systems Engineering, onder andere door opleiding, lidmaatschap van de internationale Systems Engineering Council (INCOSE) en certificering als Systems Engineer professional  (CSEP) volgens het INCOSE-certificeringsprogramma. We leveren door Lean4SE de meeste waarde voor de klant, door de beste eigenschappen van Systems Engineering en Agile te combineren: een product dat traceerbaar voldoet aan de eisen van de klant, maar dat snel en flexibel ontwikkeld is.

Gerelateerde items

De kracht van LoRaWAN voor asset monitoring

Lees verder

Publicatie

BloqBase: vliegende start voor productontwikkeling

Lees verder

Bouwblok

Nieuwe elektronische component voor materiaalanalyse

Lees verder

Project

Modified Off-The-Shelf - Van project naar product

Lees verder

Publicatie