Vertrouwen in autonome processen - systems of systems

verbinden

Dit decennium is het tijdperk van het Industrial Internet of Things (IIoT). In korte tijd is er een enorme toename te zien van systemen die ons steeds meer werk uit handen nemen door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken (zoals bluetooth en wifi). Doordat systemen met embedded logica met elkaar gaan communiceren, ontstaan er ‘systems of systems’.

Systems of systems krijgen een steeds groter aandeel in ons dagelijks leven. Er is een beweging in gang gezet die niet meer te stoppen is. Een beweging met de nodige technische uitdagingen, waarbij de succeskans mede afhangt van het draagvlak bij uw medewerkers.

Open systemen

Intelligente systemen worden op steeds grotere schaal toegepast. Ieder met zijn eigen informatie in zijn eigen taal, waardoor systemen nog steeds onvoldoende direct kunnen communiceren met systemen van andere fabrikanten. Onder druk van de consumentenmarkt is dit aan het veranderen. De koppeling van diverse systemen in en om de woning of onderweg levert groter gemak op en daar is de consument wel in geïnteresseerd. Fabrikanten die daar niet aan voldoen, missen al snel de boot. Dat gaan we ook steeds meer zien in de zakelijke markt. De uitdaging hier is de standaardisatie en de protocollen waardoor systemen met elkaar kunnen communiceren. Waar dit lukt, ontstaan systems of systems die sterke businesscases ondersteunen. Gekoppelde systemen kunnen bijvoorbeeld productieprocessen efficiënter maken of in de agrarische sector voor een hogere opbrengst per vierkante meter zorgen.

Grotere spelers binnen industrie zijn minder wendbaar. Toch kunnen juist zij profiteren van systemen die eenvoudig met elkaar communiceren. Bovendien zorgen zij met hun invloed voor een versnelde omslag in denken bij de fabrikanten. Coöperatieve systems of systems vragen bij deze grote spelers om een flinke investering, maar verdienen zich bij een goede uitvoering absoluut terug.

Cyber-physical systems

Om de potentie van systems of systems ten volle te benutten, is er meer nodig dan connectiviteit tussen embedded systemen. Om een system of systems goed te laten werken, dient er de nodige businesslogica aan toegevoegd te worden. Van oudsher is die rol uitbesteed aan menselijke controllers. Veel routinematige zaken kunnen echter goed in businesslogica worden ondergebracht. Zeker nu deze logica kan beschikken over steeds meer informatie uit andere systemen.

De systemen van samenwerkende embedded systemen, die interacteren met de omgeving via sensoren en actuatoren noemen we cyber-physical systems. In de toekomst zullen deze cyber-physical systems netwerken vormen, die ons veel werk uit handen nemen. Ze zullen komen tot betere resultaten dan op basis van volledig menselijke regie mogelijk is. Overkoepelende software treft dan als coördinerende laag van algoritmes zelf alle voorbereidingen en biedt vervolgens een advies aan, waarna een medewerker dit advies met een druk op de knop in gang zet. De coördinerende software neemt vervolgens alle ‘administratieve rompslomp’ voor zijn rekening.

Steeds intelligenter door big data

Implementaties met zo’n coördinerende, administratieve laag zijn overal op de wereld gaande. Maar de vervolgstappen bestaan ook al: een nieuwe generatie algoritmes die zelf een inschatting maken, waarna de hardware en software autonoom actie ondernemen. Dus buiten de mens om. De verdere integratie van cyber-physical systems en systems of systems genereert steeds meer (big) data. Een toename van het aantal toepassingen vermenigvuldigt dat alleen maar. Hoe gaan de nieuwe algoritmes daarmee om? En wat als de data uit verschillende systemen elkaar gaan tegenspreken? Dit zijn zaken die bij het ontwerp van systems of systems of cyber-physical systems een belangrijke rol spelen.

Focus op corebusiness met autonome systemen

De grootste impact heeft de ontwikkeling van autonome systemen echter op uw mensen. Met de zekerheid dat achter de schermen systemen de juiste beslissingen zelfstandig kunnen nemen, kan uw werknemer zich weer bezig houden met zijn echte werk. De productiemanager kan zich op het grotere geheel richten, als de productieapparatuur goed en veilig zelfstandig functioneert binnen een overkoepelend systeem; de agrariër kan zich focussen op zijn planten of dieren. De (regel)systemen zorgen ervoor dat alle omstandigheden optimaal zijn. Vaarwel regelwerk; welkom corebusiness!

 nl-button-asset-performance-management

 

Contact:

Gerelateerde items

Asset Performance Management oplossingen

Lees verder

Bouwblok

De kracht van LoRaWAN voor asset monitoring

Lees verder

Publicatie

Asset monitoring: 'Technolution levert ons nachtrust'

Lees verder

Publicatie

Tata Steel: van pratende potten naar draadloze asset control

Lees verder

Publicatie