Verkeersleider wordt dirigent

mobimaestro-rotterdam-websitebanner

10 jaar NM Magazine, wat kunnen we de komende 10 jaar van netwerkbreed verkeersmanagement verwachten? Edwin Mein, domeinspecialist Mobiliteit Technolution: "De verkeersleider krijgt de rol van dirigent van het verkeersmanagementsysteem.”

Column uit NM-Magazine, februari 2016 - ook beschikbaar in pdf

“Waar we met verkeersmanagement naartoe gaan? Eén heel belangrijke ontwikkeling is dat verkeersmanagementsystemen steeds slimmer worden. Het opstellen van regelscenario’s bijvoorbeeld was altijd puur handwerk. Met behulp van verkeersmanagementregels en -methodes moest je per scenario letterlijk talloze als-dan-scenario’s uitschrijven om alle mogelijke situaties rond een knelpunt te vatten. Dat leidt tot
zeer omvangrijke documenten, die maar moeilijk te onderhouden zijn.

Regelaanpak

De laatste tijd zien we echter een verschuiving naar een meer geautomatiseerde aanpak van scenario’s. Een voorbeeld is de mede door ons ontwikkelde Regelaanpak, die begin 2015 door het LVMB is vastgesteld. De kennis van de specialisten wordt bij die methodiek als het ware in het verkeersmanagementsysteem geplaatst. Het systeem herkent automatisch de ‘kiemen’ van problemen die door verkeersdrukte ontstaan, waarna het op basis van de regelruimte voorstellen doet voor maatregelen. 

Route naar dirigent

Dit is natuurlijk nog maar het begin. Methodieken als de Regelaanpak zijn een oplossing voor reguliere situaties als ochtend- en avondspitsen. Voor wegwerkzaamheden, grote incidenten of evenementen is nog altijd een menselijke verkeersleider noodzakelijk. Maar de intelligente van verkeersmanagementsystemen zal steeds verder worden opgeschroefd: met behulp van voorspellende modellen zullen nietreguliere situaties eenvoudiger inpasbaar worden. Voor de verkeersleider betekent dit, dat zijn rol langzaamaan verandert in die van dirigent van het systeem. Hij houdt een oogje in het zeil en stuurt bij als het systeem nog onvoldoende gerijpt is om zelfstandig de juiste keuze te maken.”

Download de gehele uitgave van de jubileumspecial van NM Magazine.

Contact:

edwin-mein

Gerelateerde items

Technolution opent vestigingen in Kopenhagen en Stockholm

Lees meer

Nieuws

Betere doorstroming door slimmer regelen

Lees meer

Publicatie

Veilige autonome systemen dankzij enabling technologies

Lees meer

Publicatie

State-of-the-art verkeerscentrale

Lees meer

Publicatie