Van videomanagement naar intelligente taakondersteuning in verkeerscentrales

o28-videomanagement

Het menselijk oog is onmisbaar in verkeerscentrales. Operators zien het direct als op een videowall iets afwijkends wordt getoond. Het aantal beeldbronnen neemt echter explosief toe. Het is onmogelijk om al die beelden tegelijk in de gaten te houden. In het verkeersmanagement zien we behoefte ontstaan aan technieken om beeldbronnen op een intelligente manier te managen. Een blik in de toekomst van videomanagement in de verkeerscentrale.

Voor steeds meer taken worden camera’s ingezet. Om de openbare ruimte te monitoren, heeft de politie bijvoorbeeld toegang tot duizenden camera’s door het hele land. De enorme hoeveelheid beelden die deze camera’s genereren, bevat een schat aan informatie. Camera’s in uitgaansgebieden registreren opstootjes. Op de snelweg wordt het verkeer gefilmd en in de grote steden bewaken tientallen camera’s demonstraties en evenementen. Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat de juiste beelden op het juiste moment, op het juiste scherm worden getoond. Met zoveel beeldbronnen is het ondoenlijk om alle beelden te bekijken. Het risico bestaat dat incidenten ontsnappen aan de aandacht van de medewerkers in de control room.

Beeldenstroom in verkeerscentrales

De politie is niet de enige die kampt met de beeldenstroom. Verkeerscentrales krijgen de beschikking over steeds meer beelden die de uitvoering van hun taken ondersteunen. In sommige omgevingen, zoals in grote verkeerstunnels, zijn zoveel beeldbronnen, dat het merendeel van de beelden niet wordt gezien door mensenogen. Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij een incident, worden de beelden achteraf opgezocht en bekeken. De visuele informatie is er wel, maar wordt pas achteraf gezien. De kracht van menselijke operators – het snel herkennen van afwijkingen in de beelden – verliest zijn effectiviteit wanneer de beelden niet meer ‘live’ bekeken worden.

Er zijn veel systemen voor videomanagement. Vaak zijn dit elektronische oplossingen, zoals SigmaXG, maar er zijn ook systemen op basis van software, bijvoorbeeld voor gecentraliseerd verkeersmanagement en de besturing van infrastructuur. Deze toepassingen combineren het beheer van beeldsignalen met procesmanagers, takenbeheer en sensoren. Een flexibele besturing van camerabeelden en applicaties biedt gebruikers grip op hun taken. Videowalls met monitoren worden vervangen door grote schermen met een hoge resolutie, die rustiger ogen en veel bronnen tegelijk tonen. De bediening wordt eenvoudiger en veelzijdiger. Ondanks deze opties en technologieën dreigen control rooms nog steeds overspoeld te worden met visuele informatie.

De uitdaging voor videomanagementsystemen ligt daarom ten eerste in de selectie van de juiste beelden. Het systeem moet aan de hand van relevante informatie vóóraf vaststellen welke beelden in de verkeerscentrale getoond moeten worden. Daarnaast is er behoefte aan videomanagers met meer autonomie, die de operators actief ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.

Sensoren als triggers voor verkeersmanagement

Hoe selecteert een videomanager de juiste beelden uit de beschikbare bronnen? Een relatief eenvoudige manier is gebruik te maken van (bestaande) sensoren. Op basis van sensorgegevens stelt het systeem vast welke beelden relevant zijn voor de operator in de control room. Videomanagement aan de hand van sensoren en andere triggers is in veel situaties toepasbaar.

Een voorbeeld: in sommige verkeerstunnels is het cruciaal dat het verkeer altijd een minimale snelheid heeft. Als de snelheid van het verkeer lager wordt, wordt dit geregistreerd met sensoren in het wegdek. In de control room wordt een alarm gegenereerd om de attentie te krijgen van de operator. Bij het bevestigen van het alarm worden automatisch de juiste camerabeelden getoond op de videowall.

In een andere toepassing die wij hebben ontwikkeld op basis van triggers, worden de besturingsinterfaces van meerdere bruggen gecombineerd. Wanneer een verzoek (trigger) binnenkomt om de brug te openen, krijgt de operator direct de besturingselementen en de camerabeelden van die brug te zien.

o28-videomanagement2

Richting autonomie

De volgende stap wordt gezet wanneer het videomanagementsysteem zelf bepaalt welke beelden en applicaties aandacht van een operator nodig hebben. Dit vraagt om meer dan triggers. Het systeem moet in staat zijn om beelden autonoom te analyseren en te filteren met behulp van patroonherkenning en deep learning. Videomanagement groeit hierdoor uit van beeldregistratie en -distributie naar actieve ondersteuning van de bedientaken van de operator.

De mogelijke toepassingen voor intelligent, (semi-)autonoom videomanagement zijn legio. De snelheid van het verkeer in tunnels kan worden bepaald met analyse van camerabeelden, wat sensoren uitspaart. Observatiesystemen bij evenementen monitoren het gedrag van bezoekersverkeer. Wanneer ongebruikelijke bewegingen worden waargenomen, worden deze beelden direct getoond in de meldkamer.

Met intelligent videomanagement veranderen de taken in de verkeerscentrale. Als het systeem betrouwbaar genoeg is om zelfstandig de relevante beelden te selecteren, is het niet meer nodig dat mensen alle beelden monitoren. De rol van de verkeersmanager verschuift van monitoring en analyse naar incidentmanagement.

De intelligente videomanager

De groei van het aantal beeldbronnen en de vraag naar geavanceerdere vormen van videomanagement gaat voorlopig nog wel door. Het is dan ook belangrijk om bij het ontwerp van videomanagementsystemen rekening te houden met de toekomst. Een heldere opsplitsing in softwarefunctionaliteiten, hardware-elementen en infrastructuur zorgt voor een modulaire, beheersbare architectuur. Op het gebied van intelligente algoritmes en besturing worden momenteel grote stappen gezet. Het is cruciaal dat deze onderdelen gescheiden worden van de apparatuur, zodat implementatie van nieuwe algoritmes snel gerealiseerd kan worden.

De intelligente videomanager analyseert alle bronnen en schakelt alleen de relevante beelden door naar de operator. Het systeem geeft suggesties voor de inzet van instrumenten, of zet deze daadwerkelijk in. De operator wordt een regisseur die de afhandeling van incidenten coördineert. Wanneer een videomanagementsysteem bijvoorbeeld een ongeluk op de snelweg detecteert, kan het automatisch via andere systemen de veiligheidsdiensten waarschuwen en rijstroken afsluiten. Als de politie of Rijkswaterstaat vervolgens de weg weer vrijgeeft, zal het systeem controleren of dit echt het geval is en de juiste scenario’s activeren voor het heropenen van de rijstroken. De verkeersmanager krijgt zo maximale ondersteuning van zijn workflow en hoeft alleen maar in te grijpen wanneer menselijke interventie echt nodig is. Blijft het daarbij? Vermoedelijk niet. Daarvoor hebben autonome systemen te veel potentieel op het gebied van monitoring en veiligheid. Intelligent videomanagement is daarbij onmisbaar.

 

nl-button-verkeersmanagement

 

Contact:

paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

MobiMaestro: van verkeersmanagement tot smart city

Lees verder

Bouwblok

Tijd voor een nieuwe generatie VRI's

Lees verder

Publicatie

Autonome systemen in verkeersmanagement

Lees verder

Publicatie

Adviessysteem coordineert nat en droog verkeer

Lees verder

Publicatie