Multimodaal verkeersmanagement voor Kopenhagen

traffic-management-kopenhagen

De stad Kopenhagen wil in 2025 als eerste hoofdstad ter wereld CO2-neutraal zijn. Een belangrijke pijler van dit ambitieuze plan is mobiliteit. Meer fietsers, meer gebruik van het openbaar vervoer, minder auto’s in de binnenstad en een betere doorstroming op de corridors moeten de CO2-uitstoot terugdringen en de stad leefbaarder en levendiger maken. Technolution kreeg eind 2015 de verantwoordelijkheid voor het mobiliteitsproject.

Artikel uit Objective 29, 2018 - ook beschikbaar in pdf

Multimodaal en netwerkbreed

De auto staat meestal centraal bij verkeersmanagement. Kopenhagen heeft gekozen voor een bredere aanpak. In het project Kopenhagen 2025 is net zo veel aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer als voor auto’s en vrachtauto’s. Vooral de fietser krijgt ruim baan. In 2025 moet meer dan de helft van alle trips naar school en werk op de fiets gaan. Driekwart van alle vervoersbewegingen in de stad moet te voet, per fiets of met het openbaar vervoer gebeuren.

De ambities van Kopenhagen vragen om een geïntegreerde, netwerkbrede aanpak, waarbij alle aspecten van het stedelijke verkeer worden aangepakt. In Denemarken was nog nooit op zo’n multimodale manier gekeken naar verkeersmanagement. De stad nodigde inschrijvers op de tender uit om met creatieve, gedurfde ideeën te komen, maar wel ideeën die praktisch haalbaar en kostenefficiënt waren en voortbouwden op bestaande systemen in de stad. Andere wensen waren open standaarden en onafhankelijkheid van leveranciers. Bovenal moest de burger centraal staan, niet de techniek.

Technolution en Kopenhagen: een goede match

Dit project sloot goed aan bij de visie van Technolution. Onze mobiliteitsoplossingen zijn multimodaal en gericht op de hele keten, van de sensoren en installaties langs de kant van de weg tot de controle en besturing in de verkeerscentrale. De ideeën van Kopenhagen 2025 passen naadloos binnen onze filosofie: technologie creatief inzetten voor passende, open oplossingen die echte meerwaarde bieden. We hebben daarom voor honderd procent ingezet op deze aanbesteding. De veelzijdigheid en het uitdagende karakter van de uitvraag maakten dat Technolution samen met een aantal partners een passende aanbieding kon doen.

Het resultaat was meer dan positief. Kopenhagen had vertrouwen in de oplossingen en de aanpak die wij voorstelden en wij werden geselecteerd als aannemer voor het mobiliteitsproject.

Samenhangende oplossingen

Kopenhagen was voor Technolution het eerste internationale mobiliteitsproject van deze omvang. Het was een beheerste sprong in het diepe en een waardevolle leerervaring. Wij hebben in de afgelopen twee en een half jaar, samen met zeven Deense partners, een serie samenhangende, multimodale oplossingen voor stedelijke mobiliteit gerealiseerd die echt bijdragen aan de doelen van Kopenhagen 2025.

Een aantal van deze oplossingen is specifiek gericht op betere reistijden en meer gemak voor fietsers. Dit maakt het aantrekkelijker voor de inwoners van Kopenhagen om de auto te laten staan en de fiets te pakken.

Route-informatie voor fietsers

De stad heeft een wereldprimeur: dynamische panelen die fietsers informatie geven over stremmingen, drukte en de snelste route naar het centrum. De basis voor de informatie bestaat uit automatische tellingen van fietsers door slimme sensoren en de voorspellingen van de BikeSim-module (zie hieronder). De panelen zijn ontworpen door de stadsarchitect, samen met fietsers, bewoners en regelgevers.

BikeSim

De MobiMaestro-module BikeSim doet simulaties op basis van realtime-gegevens van fietsbewegingen en de actuele rood-groentijden van de verkeersregelinstallaties (VRI’s). Aan de hand van deze simulaties maakt BikeSim accurate voorspellingen over de reistijden en de drukte op de route. Zo kunnen de VRI’s dynamisch worden aangepast om aantrekkelijke reistijden voor fietsers te garanderen, ook bij toenemende drukte.

o29-case-kopenhagen-fiets

Intelligente straatverlichting

Fietsers en voetgangers hebben goede straatverlichting nodig, maar deze hoeft niet altijd voluit te branden. Intelligente straatverlichting reageert op passerende fietsers en voetgangers door de verlichting op te schroeven. De oplossing snijdt aan twee kanten: beter zicht op de juiste plekken én energiebesparing doordat de verlichting op rustige momenten in de nacht met de helft wordt teruggedraaid. Zo reduceert de stad CO2-uitstoot met behoud van veiligheid. De oplossing bouwt voort op de al aanwezige dynamische straatverlichting.

Andere oplossingen, zoals de app Greencatch, zijn erop gericht om al het verkeer soepeler om en door de stad te geleiden.

Ecodriving met Greencatch

GreenCatch is een app voor alle rijdende verkeersdeelnemers: fietsers, auto’s, vrachtauto’s en openbaar vervoer. De app weet wanneer het eerstvolgende verkeerslicht op groen gaat en geeft de weggebruiker een snelheidsadvies op maat. Wanneer hij zich hieraan houdt, staat het verkeerslicht bij aankomst op groen. GreenCatch creëert op deze manier een soort groene golf voor de deelnemende weggebruikers. De ecodriving-app zorgt voor een soepele doorstroming, minder stilstaand en optrekkend gemotoriseerd verkeer en daardoor minder CO2-uitstoot.

MobiMaestro als verbindende factor

MobiMaestro is als ‘city traffic management system’ de verbindende factor tussen alle oplossingen. Alle informatie komt hier samen. MobiMaestro wordt gevoed uit vele bronnen, zoals het sensornetwerk in de stad, de verkeersregelinstallaties, gegevens van navigatiesystemen in de auto’s op de weg, gps-tracks van de stadsbussen, BikeSim, wegwerkzaamheden, wintercondities en gemeten emissies van schadelijke stoffen. De wegverkeersleiders en bestuurders van de stad krijgen zo een compleet, multimodaal overzicht van de verkeerssituatie in en om de stad. Vanuit MobiMaestro worden scenario’s opgestart, bijvoorbeeld om knelpunten te ontlasten, zo nodig groentijden van verkeerslichten aan te passen en de doorstroming van het verkeer om en door de stad te optimaliseren.

Internationale ontwikkelingen

Het mobiliteitsproject Kopenhagen is vrijwel afgerond. De evaluaties van de effecten van de oplossingen en de waardering bij de inwoners van de stad zijn bezig. In sommige gevallen worden de effecten pas later duidelijk, maar Kopenhagen is nu al heel tevreden met de resultaten. Ook wij zijn trots op wat we samen met onze partners hebben gerealiseerd: een multimodaal en netwerkbreed platform voor het managen van verkeer, verkeersstromen en de openbare ruimte, voor een stad die zich ontwikkelt tot smart city.

Dit bijzondere project is bovendien de kiem geweest van Technolution Nordics met als resultaat twee kersverse vestigingen in Kopenhagen en Stockholm. In de Scandinavische landen, die qua cultuur sterk op Nederland lijken, is nog veel te doen op het gebied van mobiliteit. Vanuit deze expertise zullen de twee vestigingen, in samenwerking met Technolution Nederland, hun business geleidelijk verder uitbouwen.

Contact:

paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

Technolution opnieuw in R&D top 30

Lees verder

Nieuws

MobiBoxx met Nuna7S in Zuid-Afrika

Lees verder

Nieuws

De stille revolutie van de intelligente machine

Lees verder

Publicatie