Adviessysteem coordineert nat en droog verkeer

030-product-bms

Nederland heeft een uitgebreid netwerk van  vaarwegen, dat intensief wordt gebruikt door de binnenvaart en de pleziervaart. Het vaarwegennet kruist op vele plekken met het wegennet. Soms zitten nat en droog verkeer elkaar in de weg. Automobilisten staan regelmatig stil omdat  de brug open staat. Schepen moeten vaak nog langer wachten. Samen met de provincie Noord-Holland hebben wij het Brug Management Systeem (BMS) voor bruggen en sluizen ontwikkeld dat de doorstroming op weg en water verbetert.

Transport over het water is duurzamer dan wegtransport. Bovendien zijn de kosten lager en zorgt het voor meer ruimte op de weg. Ter illustratie: een containerschip kan tientallen of zelfs honderden containers vervoeren; een vrachtauto maximaal twee, afhankelijk van de grootte. Vooral vanwege de duurzaamheid zetten overheden stevig in op stimulering van de binnenvaart. Momenteel gaat ongeveer een derde van het goederenvervoer in Nederland over het water. Schepen hebben echter steeds vaker te maken met spits- en

bedienregimes bij bruggen en sluizen en hebben daardoor minder voorspelbare en betrouwbare reistijden. Om vervoer over water aantrekkelijk te houden, is het belangrijk dat de scheepvaart een optimale doorstroming krijgt, zonder de doorstroming op de weg al te zeer te belemmeren.

Wachttijden bij bruggen en sluizen

Waar schepen varen, worden bruggen en sluizen bediend. Ook in de provincie Noord-Holland zijn tientallen beweegbare objecten. Ze gaan meestal niet op willekeurige momenten open. Veel bruggen gaan bijvoorbeeld een keer per half uur open voor schepen. Die passen hun snelheid aan op de brugopeningen, maar moeten regelmatig lang wachten. De auto's op de weg hoeven minder lang te wachten, maar hier speelt de wet van de grote getallen: als veel auto 's een paar minuten moet wachten, lopen de 'voertuigverliesuren ' al snel op naar vele uren. Vijf minuten wachten wordt pas echt nijpend als een ambulance met een spoedgeval voor de brug staat, of een politieauto op weg naar een ongeluk. Ook voor hoogwaardig openbaar vervoer, zoals snelbussen en trams, zijn wachttijden uit den boze.

Advies voor brug- en sluisbedienaren

Het huidige systeem is een co-creatie van Technolution en de provincie Noord-Holland, waar het wordt ingezet onder de naam BMS 3.0 (Brug Management Systeem). Het biedt brug- en sluisbedienaren ondersteuning en advies bij hun werk . Het BMS laat onder meer zien wanneer schepen zullen aankomen bij de brug of sluis en het geeft inzicht in de scheeps­ bewegingen in de directe  omgeving. Er zijn echter meer  systemen  die deze informatie tonen. Noord-Holland wilde dat BMS 3.0  ook  inzicht  geeft in wegverkeersdata, waardoor de bedienaar kan zien wat de gevolgen van een brugopening zijn voor hulpdiensten, openbaar vervoer en het overige wegverkeer. Dit maakt het systeem uniek.

Wanneer een hulpdienst, zoals politie, brandweer of ambulance, met blauw zwaailicht een brug of sluis nadert, toont het systeem een 'dichthoud­ verzoek'. Hetzelfde geldt voor (hoog­ waardig) openbaar vervoer, zoals de snelbus naar Schiphol. De bedienaar krijgt advies om de brug niet te bedienen wanneer de snelbus eraan komt, vooral wanneer deze vertraagd is. Zo wordt voorkomen dat reizigers hun vlucht missen, omdat de brug open staat. Ook vanuit de wegverkeerscentrale kan het advies beïnvloed worden, bijvoorbeeld bij een piek in de drukte op de weg. Andersom kan een brugopening vanuit de verkeerscentrale worden aangekondigd en kan weg­ verkeer dynamisch worden omgeleid.

030-product-bms-overzicht-ambulance-

Aanvullende functionaliteit

Brug- en sluisbedienaren registreren de passages en de vaarrichting van schepen in het systeem, zodat deze informatie ook te zien is  bij  bruggen en sluizen verder op het traject. Daarnaast leggen zij storingen vast en vullen schouwcontroles in. Zo is zicht­ baar wat er tijdens de dienst is gebeurd. De brugopeningen en storingen worden via het platform BlauweGolfVerbindend.nI publiekelijk beschikbaar gemaakt. Bijvoorbeeld in de NDW (Nationale Databank Weg­ verkeersgegevens). Verder geeft het systeem weerinformatie en scheep­ vaartberichten .

Blauwe golf

Het wegverkeer kan dankzij dit systeem beter doorstromen. Maar hoe helpt het de scheepvaart? Dankzij de combinatie van informatie uit verschillende vaarweginformatiesystemen kan de bedienaar anticiperen op de aankomst van schepen en ervoor zorgen dat zij minimale wachttijden hebben. Verder kan de vaarwegbeheerder vaarpadplannen (dienstregelingen voor de scheepvaart) introduceren , waarmee schepen een blauwe golf krijgen. Als schepen een geadviseerde snelheid aanhouden kunnen zij meerdere bruggen achter elkaar passeren zonder wachttijden. De bruggen gaan dan

open als de schepen arriveren. Door de koppeling met Blauwe Golf Verbindend krijgen schippers inzicht in de actuele vaarpadplannen en kunnen zij zichzelf in een vaarpadplan 'plaatsen'. Als de schepen in konvooi varen, hoeft de brug minder vaak open en zijn er minder verstoringen voor het wegverkeer.

Unieke verbinding verkeers­management water en weg

BMS 3.0 houdt rekening met het wegverkeer en is het enige product op de markt dat actief een verbinding legt tussen het natte en het droge verkeer. De informatie uit het systeem wordt teruggekoppeld naar management­ systemen voor het wegverkeer, zoals MobiMaestro. Hierdoor kan het weg­ verkeer actuele informatie krijgen over brugopeningen. De verwachting is dat BMS 3.0 in Noord-Holland zal zorgen voor een reductie van vaar- en voertuig­ verliesuren. De effecten worden geëvalueerd door de provincie.

Noord-Holland heeft het systeem inmiddels in gebruik genomen. De provincie breidt samen met andere regionale waterwegbeheerders het gebruik steeds verder uit, zodat verkeersmanagers en corridormanagers (de verkeersmanagers op het water) optimaal ondersteund worden.

Contact:

paul-van-koningsbruggen-1

Gerelateerde items

Schepen op koers met trajectplanner

Lees verder

Project

Wat kun je met big data in mobiliteit?

Lees verder

Publicatie

Verkeersmanagement succesvol ingezet bij evenementen

Lees verder

Nieuws

Drie kilometer verborgen hoogstandjes

Lees verder

Publicatie