Privacyverklaring

private-header

Technolution B.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij dit doen.

Zorgvuldig omgaan met informatie

Bij Technolution B.V. vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij altijd op vertrouwelijke basis met u samenwerken. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. We hebben de manier waarop we uw privacy waarborgen, samengevat in deze privacyverklaring. Deze verklaring geldt voor al onze klanten, partners en andere relaties. We geven hierin aan welke gegevens we verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoelang we uw gegevens bewaren en hoe u deze gegevens kunt controleren.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

  • Contactgegevens: aanhef, naam, emailadres, telefoonnummer en eventueel functietitel.
  • Door u verstrekte documentatie bij sollicitaties: cv, diploma’s, foto.
  • Bedrijfsgegevens: naam, telefoonnummer en adres.
  • Technolution B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals in de AVG benoemd.
  • Indien van toepassing worden in het kader van een project specifieke afspraken gemaakt over persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Technolution B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden.

  • Zakelijke overeenkomsten met klanten of partners: Technolution B.V. werkt zeer regelmatig met gevoelige informatie binnen projecten, met producten en het beheer. Hierbij passen wij integraal projectmanagement toe. Wanneer u klant of partner bent van Technolution B.V. gebruiken we uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens staan in ons CRM-systeem.
  • Marketingdoeleinden: Wanneer u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrieven of ons bedrijfsmagazine, registreren wij dit in het bovengenoemde CRM-systeem. Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van een mailingdistributietool. Voor onze website maken we gebruik van cookies (zie verderop in deze privacyverklaring).
  • Sollicitaties: Op onze website kunt u ook uw gegevens achterlaten via een (sollicitatie)formulier. Deze gegevens leggen wij vast in het ATS, applicant tracking system.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Technolution B.V. past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen vallen binnen ons managementsysteem voor informatiebeveiliging, dat is gecertificeerd volgens ISO27001. De eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door Technolution B.V. ligt bij de CTO. U kunt ons beveiligingsbeleid hier teruglezen.

Technolution B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit door de wet wordt voorgeschreven of u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven. Indien er sprake is van (sub)verwerking van persoonsgegevens dan zal met die partij een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe kunt u uw gegevens controleren?

Als klant, partner of andere relatie van Technolution B.V. kunt u met een e-mail naar info@technolution.nl opvragen welke persoonsgegevens van u bij ons geregistreerd zijn en waarvoor die gegevens worden gebruikt. Natuurlijk kunt u altijd uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen.

Cookies Technolution B.V. gebruikt cookies om het paginabezoek op onze website te analyseren. Deze data gebruiken wij niet op individueel persoons- of computerniveau en kan niet worden herleid naar individuen.

Naast het statistiekensysteem gebruiken Twitter, Facebook, Linkedin en andere social media cookies om bezoekersactiviteiten van de website van Technolution B.V. te meten.

Vragen en contact  Heeft u vragen, klachten of zorgen?

Neem dan contact met ons op via uw contactpersoon of stuur een e-mail naar info@technolution.nl.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Technolution B.V. eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is beschikbaar op de website van Technolution B.V.

Privacywetgeving

Technolution houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. De privacywet die in de hele Europese Unie geldig is, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze privacywet gaat over het beschermen en bewaren van persoonsgegevens. Meer informatie over de AVG vindt u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Technolution B.V., mei 2018

 

Technolution B.V.
Burg. Jamessingel 1
P.O. Box 2013
2800 BD  GOUDA
The Netherlands

T +31(0)182 59 40 00
E info@technolution.eu