Waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen

meetnet-radioactiviteit

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) is een waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Technolution ondersteunt het RIVM bij het beheer, onderhoud en vernieuwing van het meetnet.

Veilig en betrouwbaar

Het NMR bevat 165 meetpunten die continu het gammastralingsniveau meten. Op nog eens 14 locaties staan grotere posten die de concentratie van radioactieve stoffen meten. De meetpunten staan via een beveiligd netwerk in verbinding met de backoffice. Voor onze (nationale) veiligheid is een continue betrouwbare werking en communicatie uitermate belangrijk.

Compleet pakket aan diensten

Technolution ontzorgt het RIVM door een groot pakket aan diensten op zich te nemen, van het ontwerpen en bouwen tot het beheer en onderhoud van het volledige meetnet. Van de datacollectie in de meetpunten, via beveiligde communicatie tot een duidelijke presentatie in de backoffice. Wij verzorgen tevens het beheer en onderhoud (24/7). Daarnaast sturen wij ook de andere betrokken partijen aan, zoals leveranciers van het communicatienetwerk en de apparatuur voor de meetpunten.

Uniek meetnet met generieke componenten

Geen enkel meetnet is hetzelfde, maar toch zien wij overeenkomsten. Bepaalde onderdelen zijn met generieke componenten op te lossen. Wij hebben de bouwstenen en de kennis in huis om zulke oplossingen te bieden (voor elk meetnet). Als technologie-integrator brengen wij systemen en partijen bij elkaar en maken letterlijk de verbinding. Wij weten het ontbrekende puzzelstukje te maken, zodat de puzzel steeds weer klopt.

Van data naar informatie: businesskansen NMR (en andere sensornetwerken)

Wat wij doen in de backoffice van het NMR is data omzetten in informatie. Het NMR genereert een veelheid aan gegevens (data). Om daarmee te werken en er je bedrijfsprocessen mee te voeden, moet je waarde toekennen aan de data. Wat is de betekenis van een bepaald getal? Zo verandert data in informatie. Een volgende stap is om die informatie slim te gebruiken. In het NMR is dat: alarm slaan zodra een vastgestelde grenswaarde wordt overschreden. Zo kun je ook beslissingen nemen met meetgegevens uit een tuinderskas, een wegennet of elektriciteitsnet.

Wij zien dat onze expertise met sensornetwerken breder toepasbaar is. Wij kunnen u helpen in het ontwerpen en bouwen van een nieuw netwerk, maar ook met beheer en onderhoud van uw bestaande netwerk.

Contact:

Gerelateerde items

Beheer van applicaties voor Watermanagement

Lees verder

Project

Voeding voor nieuwe generatie communicatiesystemen

Lees verder

Project

Veilige autonome systemen dankzij enabling technologies

Lees verder

Publicatie

Technolution realiseert pagingnetwerk P2000

Lees verder

Nieuws