Beheer van applicaties voor Watermanagement

watermanagement

Rijkswaterstaat gebruikt tientallen applicaties voor het watermanagement in Nederland. Technolution verzorgt het beheer en onderhoud van een groot aantal van deze meestal missiekritische applicaties. Wij zorgen ervoor dat belangrijke meet- en veiligheidssystemen up & running blijven, en we maken uitbreidingen en/of aanpassingen op de bestaande applicaties.

Industriële automatisering

Technolution focust zich binnen het contract Rijkswaterstaat Applicatie Diensten (RAD) op de industriële automatisering: op alles wat contact heeft met de buitenwereld. We hebben meerdere applicaties in beheer op basis van 24x7 dienstverlening. Bij problemen verzorgen wij de triage: we nemen de vraag aan, we bepalen of er een technische oorzaak is die Rijkswaterstaat moet oplossen, of dat het een software probleem betreft dat wij kunnen oplossen.

De gebruiker staat centraal

Daarnaast ontwikkelen we aanpassingen of uitbreidingen op de applicaties, in nauwe samenwerking met de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan Aqualarm: het systeem dat meet of er gifstoffen met het rivierwater ons land binnenkomen. Als dat gebeurt, krijgen drinkwaterbedrijven een alarm om hun inname van rivierwater te staken.

Maatwerk in presentatie meetgegevens

Voor het Landelijk Meetnet Water (LMW) onderhouden we een systeem waarin elke gebruiker zijn eigen presentatie van meetgegevens kan samenstellen. Het LMW meet bijvoorbeeld het waterpeil van Nederlandse wateren. De waterhoogte, het debiet, maar ook de kwaliteit en temperatuur worden geregistreerd. Brugwachters, sluiswachters, provincies en waterschappen gebruiken deze gegevens in hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om een zeewering als de Maaslandkering te sluiten, of om wel of niet te spuien op een rivier.

Missiekritische systemen

Met RAD beheren en onderhouden wij een aantal belangrijke Nederlandse missiekritische meet- en veiligheidssystemen. Met de resultaten uit deze systemen worden belangrijke, en soms ingrijpende, beslissingen genomen.

Contact:

Gerelateerde items

RISC-V softcore: Veilige hardware voor embedded systemen

Lees verder

Bouwblok

Waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen

Lees verder

Project

Technolution presenteert crypto-oplossing

Lees verder

Nieuws

Security: gedurende de hele lifecycle een veilig systeem

Lees verder

Publicatie