Waterveiligheidsportaal ontsluit gegevens waterkeringen

waterveiligheidsportaal

Het Waterveiligheidsportaal speelt een cruciale rol bij de beoordeling en versterking van de Nederlandse waterkeringen. Het is de centrale bron van informatie over de huidige status en de geplande versterkingsprojecten van de primaire keringen. Een aanwinst voor alle betrokken partijen – en dat zijn er heel veel. Technolution bouwde het Waterveiligheidsportaal in opdracht van het Informatiehuis Water.

Primaire keringen

De primaire keringen zijn de waterkeringen aan zee en langs de grote rivieren: duinen, dijken en de zogenaamde ‘kunstwerken’, zoals de Oosterscheldekering en de Maeslantkering. Na een recente wijziging in de Waterwet moeten alle primaire keringen in de komende decennia beoordeeld en, waar nodig, versterkt worden. In het Waterveiligheidsportaal wordt alle relevante informatie voor dit proces centraal opgeslagen en gedeeld met alle betrokken partijen.

Informatie-uitwisseling

Het Waterveiligheidsportaal biedt een compleet overzicht van alle beschikbare informatie over het proces van beoordeling en versterking. Elke primaire kering wordt getoetst op overstromingsrisico’s en de mogelijke gevolgen van een overstroming. De toetsingsgegevens worden vastgelegd in het Waterveiligheidsportaal en gecombineerd met gegevens over de ligging van de kering en de normen voor de kering. Er is nu voldoende informatie om te beslissen of de kering moet worden versterkt en met welke prioriteit dit moet gebeuren. Ook dit besluit wordt, inclusief prioriteit, vastgelegd in het Waterveiligheidsportaal. De meeste gegevens in het Waterveiligheidsportaal zijn vrij beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.

Van de grond af

Technolution heeft het Waterveiligheidsportaal van de grond af opgebouwd in opdracht van het Informatiehuis Water (IHW): een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen. Wij hebben het Waterveiligheidsportaal ontwikkeld met een Agile/Scrum-aanpak, in twee periodes van elk vijf tot zes sprints. Deze aanpak, waarbij we nadrukkelijk de dialoog met alle betrokken partijen zochten, leidde in relatief korte tijd tot een werkende applicatie. Hiermee was het project ook voor het IHW een belangrijk succes.

Vele betrokkenen

Naast het IHW zijn er veel andere partijen betrokken bij het Waterveiligheidsportaal, zoals Rijkswaterstaat, het Directoraat-Generaal Ruimte en Water van het Ministerie van I&W, de waterschappen, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het programma waarin het Rijk en de waterschappen intensief samenwerken om ons land te beschermen tegen overstromingen.

Gerelateerde items

Technolution realiseert pagingnetwerk P2000

Lees verder

Nieuws

Beheer van applicaties voor Watermanagement

Lees verder

Project

Voeding voor nieuwe generatie communicatiesystemen

Lees verder

Project

Lidmaatschap NIDV past bij securityambities

Lees verder

Nieuws